Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.